Spåsiden.no

Søk resulatet på «synsk»

Klarsynte Rikke

Rikke er regnet som medium, og bruker ingen hjelpemidler, hun har lang erfaring, og har fått mange faste kunder på kort tid. Hun har kommet best ut av flere tester, og har vært skremmende treffsikker på fremtid.
Telefon: 82996444. Web: www.spasiden.no
Svarhjelp: 21555000. Kode: 107.

Beskyttet av åndsverksloven. SPÅSIDEN.no 2005-2012. Alle rettigheter reservert.